-

Tegnap a temetőben jártunk és olyan sírfeliratot láttunk, amit mi magunk sem hittünk elManapság teljességgel elképzelhetetlen, hogy ezekhez hasonló feliratokat véssenek a sírkövekre. Több mint egy évszázaddal ezelőtt az volt a szokás, hogy a fejfára vicces, mókás, morbid üzenetet, verset írtak az elhunytról. Ez mai szemmel nézve nagyon ízléstelennek tűnhet, bár tagadhatatlan, hogy némelyik nagyon viccesre sikerült.

A 18-19. században főleg vidéken meglehetősen gyakori volt, hogy az elhunyt fejfájára nem csupán a nevét, illetve születésének és halálának dátumát vésték fel, hanem egy rövid, tréfás versben utaltak halálának körülményeire, foglalkozására, szokásaira.

Az is megesett, hogy csupán a tréfa kedvéért írtak egy rövid versikét a fejfára. Az alábbi kis gyűjtemény a nyírbogárdi, a székelykeresztúri, a bökönyi, a pétervásárai és a börvelyi temetőkből származik, Derecskey Imre gyűjtötte össze őket, s 1919-ben jelentette meg az Est egyik számában.


Idézetek


Egy nyírbogárdi felirat:


Szeretnéd tudni, ki vótam?

Megmondanám, de meghóttam.

Szabó Sándor volt a nevem,

Véletlenül vízbe estem.

Felbillent velem a hajó,

Nem volt számban kiáltó szó.


Egy másik Tóth Pál bújáról zeng:


Bevégezvén Tóth Pál

A földi életet,

E sírba tétetett.

Nyugodnék ő szegény

Odalent békével,

De ott is együtt van

A feleségével.


A Zsuzsi öngyilkosságáról:


Itt nyugszik e sírba,

Szolgálóm, a Zsuzska,

Hat pakli masinát

Ivott a rossz fruska.


A Karcsika halálára:


Karika volt neve,

Karika volt lába,

El is karikázott

A tulsó világba.


A versírás a kéményseprőt sem kímélte:


Itt nyugszik egy kéményseprő,

Kit megölt a borseprő.

Mert berugott keményen

S kiugrott a kéményen.


Némelyik versben a kínrímek dominálnak:


Itt nyugszik Gu-

ci János, aki hu-

szonkilenc éves,

Leüté a méhes.

Ottan jára éppen,

Találta őt képen

A mestergerenda.

Béke poraira.


vagy:


Itt nyugszik Kis,

Ki nem vala his-

tória író, hanem fis-

kálisnak a fia, Mis-

kolcon született.


Koloszár Sebestyén halálára:


Itt nyugszik az Urban

Koloszár Sebestyén.

Egy vágtató paripa

Gázola át testén.

Belefulladt a mocsár közepébe,

Igy hala ő meg

Vizi betegségbe.


Vala Pál fejfája:


Itt nyugszik Vala Pál

Ki mindég kalapál.

Többé már nem kalapál,

Fejfájánál fa lap áll,

Rá van írva: Vala Pál.


A székelykeresztúri temetőben:


Nekem Briscsák Pálnak

Szomoru sors juta,

Herélt lovam hátán

Ütött meg a guta.

Sirat feleségem

És két apátlan árvám.

Halandók titeket

Kíméljen e járvány.


Papp Pál felirata:


Sokáig taposta Papp Pál

A föld hátát,

Königgratzi hadban

Ellőtték fél lábát.

Kétséges, kétséges,

Felér-e a mennybe,

Szegény a mankóját

Itten felejtette.


Kanál Vendel fejfájának felirata:


Ejnye komám, Kanál Vendel,

De elbánt a halál kenddel.

Ez már nálunk csak úgy divat,

Elmegy, akit az Úr hivat.


Verstanilag sem megvetendő az alábbi felirat:


Itt nyugszik Józsa Pál,

Ki a vízbe fulladt,

Jól teszi ki érte

Néhány könnyet hullat.

Ötvenegy évet élt,

Megitta a telkét,

S mégsem a bor,

Hanem a víz

Oltotta ki lelkét.


Intő jel egy másik fakereszten:


Barátom ha körtét akarsz enni,

Ne próbálj rektor uram

Nagy fájára menni.

Így járt Csombák Pali,

Ki rája felkuszott,

De amint leesett,

A lelke kicsuszott.


Judit asszony élte históriáját is megtudjuk:


Itt nyugszik egy atyámfia,

Bögre Miki csizmadia.

Jól kezelte kaptafáját,

Jutkát, kedves életpárját.

Míg élt, gyakran eldöngette,

Imádkozzunk hát érette.


A bökönyi temetőben:


Itt nyugszik kis Ökröcske,

Ökör Jánosnak gyermeke.

Az Úristen nem engedte,

Hogy nagy Ökör váljék belőle.


Végül három rövid sírfelirat a börvelyi temetőből:


Itt e helybe Börvelybe

Lepett meg az örök álom,

Ezzel magamat ajánlom.


Itt nyugszom az Úrban,

Mint Máté tehene az útban.


Ó, halandó ember

Ne csodálkozz azon,

Hogy a postamester is

Meghalt Szatymazon.


Ismeretlen eredetű sírfelirat:


Itt nyugszik Fodor, a tót,

Aki gyufával nézte a benzines hordót,

Hogy van-e még benne?

Oszt vót!


Népszerűek

Címkék

aktuális (2433) elgondolkodtató (159) érdekességek (1249) fejtörő (74) megható (283) megrázó (68) recept (465) viccek (254)

Translate